Descrierea Proiectului

Proiectul „VALEA OZANEI … MIT ŞI LEGENDĂ” este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice”.

Obiectiv general: Promovarea produselor turistice din arealul Tîrgu Neamţ în vederea creşterii atractivităţii turistice la nivel naţional şi internaţional;

Obiectiv specific: Creşterea numărului de sosiri în arealul Tîrgu Neamţ pe perioada de implementare a proiectului cu 22% faţă de valorile prognozate în varianta fără proiect;

Grupurile ţintă: Turiştii străini şi români care vizitează arealul Târgu Neamţ, reprezintă grupul ţintă al proiectului. Este estimat un număr de 48.449 vizitatori străini şi români sosiţi în zonă în anul 2011.

Durata proiectului şi perioada de implementare: 22 luni (23.11.2010 – 22.09.2012)

Valoarea proiectului :

Valoarea totală a proiectului (lei)

Valoarea totală eligibilă a proiectului (lei)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (lei)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (lei)

Co-finanţarea eligibilă a beneficiarului (lei)

TVA aferentă cheltuielilor eligibile (lei)

Valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia (lei)

592.314,50

451.810,00

384.038,5

58.735,30

9.036,20

107.570,10

32.934,40

 

Indicatori propuşi a fi realizaţi în cadrul proiectului:

Activităţile proiectului:
1. Realizarea managementului de proiect;
2. Realizarea materialelor de promovare a arealului turistic Tîrgu Neamţ;
3. Distribuţia directă a materialelor de promovare la nivel naţional şi internaţional;
4 Promovarea prin intermediul Internet-ului;
5 Promovarea prin intermediul mass-media naţională;
6 Promovarea prin intermediul târgurilor de turism;
7 Evaluarea campaniei de promovare;
8 Publicitatea şi informare;
9 Monitorizarea şi evaluarea proiectului.

> Sustenabilitate proiect

Top 10 atracții

>> Materiale Proiect

Meteo


Statistici trafic